Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Novelpay Spółka z o.o. w Warszawie

 1. Administratorem danych osobowych, które nam podałeś, jest Novelpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Ujazdowskie 6A, Warszawa), o numerze NIP 5252543955, REGON146422995, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442216.
 2. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z nami pisząc na adres: daneosobowe@novelpay.pl
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO* i UODO**. Novelpay dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Twoich danych osobowych przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 4. Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane, by
  • odpowiedzieć na Twoje zapytanie, przetworzyć Twoje zamówienie lub zezwolić Ci na dostęp do określonych materiałów i informacji, a także
  • w celach marketingowych Novelpay, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6.1.a) RODO). W formularzu możesz zaznaczyć, jaką drogą możemy się z Tobą w tym celu kontaktować.
 5. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że jeśli ich nie udzielisz lub je cofniesz, nie będziemy mogli kontaktować się z Tobą w celach marketingowych.
 6. Pamiętaj, że w każdym czasie możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy przed cofnięciem takiej zgody. To samo dotyczy zgód na kontakt z Tobą drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 7. Twoje dane możemy udostępniać niektórym podmiotom zewnętrznym, którzy świadczą usługi na rzecz Novelpay, związane z jej bieżącą działalnością. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na potrzeby usług świadczonych na rzecz Novelpay, jako podmioty przetwarzające, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 8. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny. Po tym czasie dane te będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i wyłączenie na potrzeby rozpatrzenia/ zabezpieczenia takich roszczeń. W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obsługi Twojego zapytania, a następnie przez okres 3 miesięcy.
 10. Twoje dane osobowe – bez wyrażenia odrębnej zgody – nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. W dowolnym momencie masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Novelpay.
 12. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z RODO* lub innymi obowiązującymi przepisami prawa, możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

* Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

** ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018.100